Google cloud partner transparant
Eva Rapid Application Devevlopment

Rapid Application Development

Eva is a Productivity Improvement Framework for Application Development on Google Cloud It gives you the capability to accelerate the building of advanced Enterprise Business Applications at scale on Google Cloud through smart requirements gathering, instant prototyping, and rapid code generation.

Eva Rapid Application Devevlopment

Rapid Application Development

Eva is a Productivity Improvement Framework for Application Development on Google Cloud It gives you the capability to accelerate the building of advanced Enterprise Business Applications at scale on Google Cloud through smart requirements gathering, instant prototyping, and rapid code generation.

Document AI voor logistiek

Is uw organisatie ook veel tijd kwijt met het overtypen en manueel verwerken van logistieke documenten zoals exportdocumenten, vrachtbrieven en facturen?

Digitaliseer uw logistieke documenten

Onze cloud- en artificial intelligence oplossing stelt logistieke dienstverleners in staat real-time hun documenten uit te lezen en digitaal te verwerken. Hierdoor is logistieke informatie direct beschikbaar. Reduceer uw administratieve overhead en optimaliseer uw financiële en logistieke administratie.

Ik heb interesse
Document AI

Uw uitdaging

Veel logistieke documenten komen in email, pdf of fysiek op papier binnen. De verwerking van deze documenten in het Transportation Management Systeem (TMS) gebeurt vaak nog handmatig. Zo kent een export document benodigd voor het United Kingdom circa 25 velden die veelal door de back-office handmatig worden overgetypt.

Zonde van de tijd. Dit resulteert in inefficiëntie; hierdoor staat de informatie niet snel genoeg in de systemen en is de foutgevoeligheid hoog. U wilt deze documenten snel en simpel digitaal beschikbaar hebben.

Onze oplossing

Automatiseer verwerking van documenten met behulp van artificial intelligence.

Standaard Optical Character Recognition (OCR) oplossingen blijken voor veel logistieke documenten onnauwkeurig of niet economisch. Beperkingen hierbij zijn het kunnen omgaan met wijzigingen binnen de hoge dagelijkse volumes, en hoge mate van diversiteit (aantal verschillende velden op verschillende plaatsen) in deze documenten. 

Vanenburg heeft daarom een herbruikbare oplossing ontwikkeld gebaseerd op Google’s krachtige “Document AI” technologie. We besteden speciale aandacht aan het inbedden van de oplossing in uw processen en workflows, waaronder integratie in uw TMS/back-end systeem.

Document AI
Document AI stap 1

Stap 1: uitlezen

De Vanenburg oplossing opent automatisch mailboxen, e-mails, scanbestanden of post. De relevante informatie (tekst en foto’s) uit deze documenten wordt vervolgens uitgelezen.

Voor deze data extractie gebruiken we op machine learning gebaseerde optical character recognition (OCR). Hierdoor is het systeem zelflerend en kan het ook nieuwe documenten automatisch herkennen.

Stap 2: begrijpen

Classificatie en (data) extractie van document elementen (bijv. het herkennen van een document als een export document, alsook relevante velden) met behulp van innovatieve machine learning technologie. Los van elkaar kunnen verschillende documenten gescand, geanalyseerd en verwerkt worden. Een score van het aantal succesvol uitgelezen velden per document wordt meegegeven. Daardoor kan de software bepalen of de verwerking automatisch, via een goedkeuring of eventueel handmatig moet worden verwerkt.

Zo kunnen complexe export documenten die een 100% betrouwbaarheid krijgen, volledig geautomatiseerd verwerkt worden!

Document AI stap 2
Document AI stap 3

Stap 3: verwerken

Het automatisch verwerken van de “uitgelezen” relevante informatie gebeurt in document workflows en back-end systemen (zoals een TMS).

De Vanenburg oplossing integreert met deze kernsystemen door middel van API-koppelingen zodat deze real-time bijgewerkt worden.

Voordelen

>80% procent van alle documenten gedigitaliseerd zonder menselijke tussenkomst.

10x snellere doorlooptijd, resulterend in minder bottlenecks en snellere levering.

ROI binnen 1 jaar.
Bespaar op kosten voor routinematig papierwerk of een onnauwkeurige OCR oplossing met hoge licentiekosten.

Snel starten.
Start met implementeren van een voor u geoptimaliseerde oplossing in 6 weken.

Uitzonderingen snel boven water en inzichtelijk. Stuur sneller en makkelijker indien u onvolledige documenten ontvangt.

Waarom Vanenburg?

Brede ervaring in logistieke domein (o.a. ontwikkelaar van TMS systemen).

Eigen artificial intelligence en machine learning team.

Google Cloud partner voor document AI oplossingen.

Document AI platform gerealiseerd  wat jaarlijks >1.5 miljoen facturen digitaliseert.

Ruime ervaring met maken van oplossingen die naadloos integreren met back-systemen.

Andere transportbedrijven gingen u voor!

Vertrouwd door onze klanten

Deel uw documenten!​

Automatiseer vandaag nog uw logistieke processen. Stuur ons 5 voorbeeld documenten die u wilt digitaliseren en markeer welke velden voor u belangrijk zijn. U ontvangt dan een gratis demo hoe we met onze oplossing deze documenten snel en veilig digitaliseren.